.

เมื่อวันหนึ่งมาถึงพวกเราจึงจะรู้ว่า

การเกิดมาในครั้งนี้ของเรา

ล้วนเกิดมาเพื่อเบียดเบียนคนอื่นๆที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา

เราเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

เอาเปรียบกันและกัน

และช่วงชิงความเป็นตัวตนของกันและกัน

พวกเราล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น

และพยายามยัดเยียดเหตุผลของเรา

ให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับเรา

หรือทำตามในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความถูกต้อง

สิ่งต่างๆเหล่านี้

เราจะเห็นได้จากหนังสือทุกเล่มที่อยู่ในชั้นหนังสือ

ความคิดทุกความคิดที่อยู่ในสมอง

แนวทางทุกแนวทางที่อยู่ในคำภีร์ศาสนา

สิ่งเหล่านี้คอยแต่จะบีบบังคัมให้เราต้องทำตาม

ในสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลของคนอื่น

บังคับให้เราต้องเชื่อและทำตาม

.............................

.............................

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet