เธอเป็นอิสระ

posted on 29 Mar 2010 20:34 by nanatrip in article

 

 

 

.

 

 

 

.

เช้าวันนี้เธอนั่งอยู่ที่ริมระเบียงบ้าน

 

และเหม่อลอยออกไปนอกระเบียง

 

เธอมองนกแต่ไม่เห็นนก

 

มองท้องฟ้าแต่ไม่เห็นท้องฟ้า

 

สิ่งที่เธอมองกลับไม่ใช่สิ่งที่เธอเห็น

 

เพราะเธอไม่คิดที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้น

 

เธอไม่ต้องการที่จะคิดหรือทำสิ่งใด

 

สิ่งที่เธอต้องการในเวลานี้นั้น

 

คือนั่งเหม่อลอยอยู่อย่างนี้เพียงอย่างเดียว

 

........................

 

 

เธอเชื่อและรู้สึก

 

การเหม่อลอยเป็นวิธีหนึ่ง

 

ที่ทำให้ชีวิตเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่าง

 

เป็นอิสระและหลุดพ้นจากสังคม

 

และผู้คนรอบกาย

 

หรือแม้กระทั่งรากเหง้าของตัวเอง

 

...........................

 

มันไม่ใช่แค่เพียงการหลีกเลี่ยงภาวะวิตกในช่วงขณะหนึ่ง

 

แต่เป็นการนำเอาจิตใต้สำนึกออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์

 

ละทิ้งเหตุผล  ระบบ ปณิธานอันเป็นเครื่องพัธนาการต่างๆ

 

ให้อยู่ในความควบคุมของจิตใต้สำนึกอย่างแนบเนียน

 

 .........................

 

เช้าวันนี้

 

เธอนั่งอยู่ที่ริมระเบียง

 

ไม่คิดสิ่งใด

 

ไม่ทำอะไร

 

เธอเป็นอิสระ

 

 

 

...........

..........

...........

Comment

Comment:

Tweet