.

.

.

.

เมื่อร่างของเธอเปลือยเปล่า

กิริยาและท่วงท่าจึงเปลือยเปล่า

น้ำเสียงและแววตา

ส่อสู่ความปรารถนาในกามอารมณ์

เธออ่อนไหวไร้จริตมารยา

ข้าเปลือยเปล่าทั้งร่ายกาย จิตใจและวิญญาณ

สื่อสัมผัสทั้งมวลแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียว

เธอปลดเปลื่องอารมณ์ไร้ขีดจำกัด

ข้าปลดเปลื้องคุณธรรมไร้วิตก  และเป็นอิสระ

พลังแห่งชีวิตถูกขับออกจนหมดสิ้นในกาลนี้

เสียงกรีดร้องของเธอสร้างคำถามแก่ข้า

เธอเจ็บปวดหรือสุขสม

เธอได้หรือเสีย

 

 

สัญชาติญาณแห่งการสืบพันธ์

ของสัตว์มนุษย์ที่มีมากกว่าสัตว์เดรัจฉาน

อาจเป็นเครื่องวัดค่าของพัฒนาการ

ที่มนุษย์ตั้งตนว่าอยู่เหนือกว่าสัตว์ทั้วไป

เมื่อโลกหมุนไปทุกสิ่งย้ายตำแหน่งมาวาง ณ จุดที่ใหม่กว่า

สัตว์มนุษย์เยี้ยงย้ายตนเข้าสู่กามกิจที่แปลกแยก

จากกิจกามที่เป็นมา

 

 

บทกวีที่เราสองเขียนขึ้นจากดวงดาว

ประพันธ์ลงบนกระดาษแห่งฟ้าจักรวาล

ยังคงถักทอสายใยเป็นภาวะตัณหา

ที่จะไม่มีวันมอดดับ  เยี่ยงเกิดแล้วตาย

วนเวียนอยู่เช่นนั้นตราบนานเท่านาน

.

.

.

.

Comment

Comment:

Tweet

สัญชาติญาณแห่งการสืบพันธ์

ของสัตว์มนุษย์ที่มีมากกว่าสัตว์เดรัจฉาน

อุปกรณ์เเละท่าลีลา ....... อาจเยอะกว่า
เเต่มันก็ สัด สัด เหมือนกันนะผมว่า

#1 By cesarmonsters on 2010-05-30 01:32